Гаранционни условия

                                                          ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ

Основни

 „Дружеството” предоставя гаранция за моторното превозно средство идентифицирано в т. 2, при условията и реда предвидени в този документ  “Гаранционни срокове и условия” (наричано по-долу „Гаранция”). Получателят на права по тази Гаранция е КЛИЕНТА, посочен в т. 3. Ако настъпи промяна в собствеността, тази предоставена гаранция ще бъде прехвърлена на новия собственик на моторното превозно средство и до прекратяването на Гаранцията, със всичките и клаузи и условия;

Идентифициране на Моторното превозно средство (наричано по-долу  „Автомобил”);

МАРКА / МОДЕЛ / ГОДИНА / ВЪНШЕН ЦВЯТ

 

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР (VIN)

 

НОМЕР НА ДВИГАТЕЛ

 

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР

 

КИЛОМЕТРАЖ ОТЧЕТЕН ПРИ ДОСТАВКАТА

 

Идентифициране на клиента (наричан по-долу „КЛИЕНТ”);

МОЛ и БУЛСТАТ (за фирма)

 

ИМЕ и ЕГН (за физическо лице)

 

АДРЕС

 

ТЕЛЕФОН / ИМЕЙЛ

 

Период или Километраж на покритие от Гаранцията

12 месеца или 40 000 км. (до настъпване на едно от двете обстоятелства);

Обхват на Гаранционното покритие

Тази гаранция е предоставена от продавача и това Гаранционното покритие е лимитирано до критични функционални проблеми в двигателя и скоростната кутия на автомобила, също така и електрониката, които могат да оставят автомобила при проблем на пътя. Когато гаранционният иск е одобрен, Дружеството предоставя сервизен ремонт на автомобила, без такси за резервни части и труд;

Гаранцията не покрива

Следните случаи, които са изрично упоменати по-долу и няма да бъдат покрити от тази Гаранция.

 

 1. Основна сервизна поддръжка и обичайните износвания и щети на употребяваните автомобили,особено, но не ограничени до следните случаи; 
 2. Периодична сервизна поддръжка:смазване, смяна на масло, подмяна на всички филтри, антифриз, охладителна течност, регулиране и баланс на колелата, смяна на гуми, почистване на горивната система, тунинг на двигателя, проверка и регулиране на спирачките;
 3. Подмяна наконсумативите: въздушен филтър, свещи, инжекторни дюзи, задвижващи ремъци, спирачни дискове, накладки, четки на алтернатор и стартер, гумени части, предпазители, крушки;
 4. Смянаили допълване на течности: трансмисионна течност, спирачна течност, грес, хидравлична течност, течност за сервоуправлението, охлаждащи течности за радиатора, антифриз;
 5. Артикули засегнати от употреба, износване и излагане и др.:стъкла, пера на чистачките, гумени материали (като маркучи, колани, и уплътнителни ленти), мека тапицерия и интериора, метализирани части, брони, акумулатор;
 6. Ходовата част или части от колелата изложени на повредипоради лоши пътища или неравни терени: части на окачването (амортисьори, шарнири и т.н.), гуми, колела;

Щети и проблеми

Щети и проблеми, дължащи се на небрежност, неправилна употреба или грижа, престъпни деяния, или действие на околната среда, като например, но не ограничени до;

 1. Липса на подходящи грижи и поддръжка, както е указано от упълномощени служители на дружеството;
 2. Ненавременен сервиз, поради забавяне на Клиента;
 3. Катастрофи, кражби или злоупотреба с Превозното средство;
 4. Използване на автомобила в състезания, ралита и други състезателни събития, или оф-роуд шофиране;
 5. Използване на неправилни или мръсни горива, масла или течности;
 6. Ползване на сервиз, който не е одобрен от Дружеството;
 7. Изменения на превозното средство;
 8. Индустриални, химически или други въздушни отлагания, сол, цветен прашец, пясък, прах, чакъл, отломки на пътя, градушка, буря, светкавица и т.н;

 Непредвидени разходи

Рзходи произтичащи от проблеми, свързани с превозното средство, като: разходи за теглене или транспортни разходи; телефонни разходи; разходи за наем на превозното средство; пътуване, разходи  за настаняване или хранене; загуба или повреда на лични вещи; изгубеното време, бизнес и търговски загуби, неудобства;

Отговорности на клиента

Всякакви проблеми или такива причинени от небрежност или непредпазливост на клиента, особено свързани с отговорностите на Клиента, така както са описани по-долу, няма да се покриват от Гаранцията.

 1. Използване на превозното средство с нормални и добри практики на управление и грижа;
 2. Техническо обслужване и грижи в съответствие с инструкциите, предоставени от производителя;
 3. Специално внимание и грижа за LPi двигател, съгласно инструкциите предоставени от производителя;
 4. Клиентът трябва да информира Дружеството, преди превозното средство да достигне пробег, насрочен за периодични услуги, в съответствие с графика за поддръжка, осигурен от Дружеството;
 5. Клиентът ще закара автомобила в сервиз, който производителя посочи за подходящ, за периодичен сервиз, инспекция и поддръжка;
 6. Ако забележи сигнали за проблем  (шум, миризма, дим, необичайна вибрация, ненормално функциониране, неизправност и др), Клиента трябва да сигнализира на Дружеството до 48 часа  от настъпване на събитието на посочения телефон за връзка;

Процедури при Гаранционен Иск

 1. Незабавно уведомяване по телефона;
 2. Гаранционна Молба: Клиентът трябва да закара автомобила до Дружеството и да  подаде  “Гаранционна Молба”;
  1. Инспекция на Моторното превозно средство ще бъде извършена от Сервизния екип на Дружеството;
  2. Ще бъдат направени снимки;
  3. Ако сервизния екип сметне за необходимо, автомобила може да остане при Дружеството до отстраняване на проблема;
 3. Когато Гаранционната молба бъде одобрена, Дружеството ще се свърже с клиента, за да определи сервизният график; 
 4. Дружеството има изключително право да реши в кой сервиз ще се извърши ремонта на Моторното превозно средство;

Дърпане

 1.  Ако автомобила остане на пътя – неподвижен, поради проблеми със задвижващата система, Дружеството има отговорността да транспортира Моторното превозно средство до сервиз;
 2. Клиентът не трябва да ползва услуги по теглене на автомобила, преди предварителното одобрение на Компанията доставчик, писмено или чрез SMS;

Безплатна услуга “Rent-a car”

 1. При това Гаранционно осигуряване, Дружеството ще предостави безплатен заместващ автомобил, ако предвиденото време за гаранционен сервиз отнеме повече от 48 часа;
 2. Заместващ автомобил ще бъде предоставен при стандартни наемни условия на Дружеството, включително 400 лв. депозит;
 3. Моделът на заместващият автомобил ще бъде според наличните в момента коли;

Други

Финално решение по гаранционна жалба: Дружеството си запазва правото да вземе крайното решение по гаранционната жалба;

Форсмажорни обстоятелства

Производителят по никакъв начин не носи отговорност за неизпълнение, забавяне или недостиг, при изпълнение на задълженията си по осигуряване на тази гаранция в резултат на стачки, войни, инциденти, бунтове, природни бедствия, ембарго, локаут, злополуки в транспорта, натовареността на пристанището, пожар, наводнение, буря, прекъсване на комуникации, забрана със закон или други причини извън неговия разумен контрол.